Congresdag ‘De dynamiek van het Limburgs’

14-12-2016 van 10:00 tot 16:30

Op woensdag 14 december 2016 van 10.00 tot 16.30 uur vindt bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht de congresdag ‘De dynamiek van het Limburgs’ plaats. In het kader van het Jaor van de Limburgse dialekte willen de Universiteit Maastricht, het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit, de Raod veur ’t Limburgs en het Huis voor de Kunsten Limburg hiermee de schijnwerpers richten op de wetenschappelijke kant van het Limburgs. Aan verschillende universiteiten - in Nederland, maar ook daarbuiten - blijft het Limburgs onderwerp van studie. De gevarieerdheid hiervan is verrassend groot en laat zien dat de dynamiek van het Limburgs een inspiratiebron was en is voor onderzoek naar taal, taalgebruik, taalidentiteit en taalpolitiek. Het Limburgs leeft, het is zelfs opvallend vitaal en bekleedt intussen een opvallende positie in het Europese taallandschap. Diverse onderzoekers, van promovendi tot hoogleraren, presenteren op 14 december hun recente onderzoek naar allerlei aspecten van het (gebruik van het) Limburgs. Het laatste deel van de dag is ingepland voor een discussie over het taalbeleid in de voorschoolse opvang in Limburg. Dat is volgens velen namelijk een punt van zorg, want ondanks de dynamiek van het Limburgs is de druk vanuit het Nederlands groot.
 
Het congres is gratis toegankelijk voor belangstellenden met enige inhoudelijke interesse. Aanmelden kan via www.hklimburg.nl/dialectcongres.
 
Programma
9.45-10.15           Inloop, koffie en thee  
10.15-10.30        Opening             
 
10.30-11.00        Karlien Franco: Lexicale diversiteit en geografische heterogeniteit in de Limburgse dialecten.
11.00-11.30        Frens Bakker:  Waar scheiden de dialecten in Noord-Limburg? Een dialectometrisch onderzoek naar het gewicht van isoglossen.
11.30-12.00        Nantke Pecht: A fused variety? The use of dialectal features in coalminers’ speech.
12.00-12.30        Lysbeth Jongbloed-Faber, Jolie van Loo en Leonie Cornips: Twitteren in streektaal: een vergelijk tussen Limburg en Friesland.
 
12.30-13.30        Lunch   
                              
13.30-14.00        Stefanie Ramachers: Hoe Limburgse kindjes leren ‘zingen’. De verwerving van lexicale tonen door Limburgse baby's en peuters.
14.00-14.30        Gino Morillo Morales: De sociale betekenis van taalkeuze op de peuterspeelzaal.
14.30-15.00        Kirsten van den Heuij en Leonie Cornips: (Voor)leesgedrag van kinderen en ouders in de Westelijke Mijnstreek in Limburg.
                              
15.00-15.30        Koffie/thee      
                              
15.30-16.00        Lotte Thissen:  ‘Oh! Kinse auch plat?’ Het onderbelichte gebruik van het Limburgs in dagelijkse situaties.
16.00-16.30        Discussie: Limburgse eenheidsworst: dialect in de voorschoolse educatie.
                              
16.30                     Borrel  
 
Zie www.hklimburg.nl/dialectcongres voor meer informatie over de verschillende presentaties.
 
Locatie
Auditorium van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht

Lees meer

Agenda

De agenda is leeg
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies.