langedael

Contact

De streektaalfunctionaris

De streektaalfunctionaris van het Huis voor de Kunsten Limburg ontwikkelt activiteiten en projecten die gericht zijn op streektaaleducatie en het onder de aandacht brengen en levend houden van de Limburgse streektaal. De streektaalfunctionaris geeft verder informatie over (de spelling van) het Limburgs, doet onderzoek naar het Limburgs, biedt ondersteuning bij het schrijven van een tekst in het Limburgs en ontwikkelt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs.

De streektaalfunctionaris werkt nauw samen met de Raod veur ’t Limburgs, een commissie die in het leven is geroepen door Gedeputeerde Staten om zorg te dragen voor het Limburgs, en Veldeke Limburg, de organisatie die de Limburgse taal en de Limburgse volkscultuur bevordert en activiteiten organiseert zoals de Declamatiewedstrijd voor kinderen en de Veldeke Literatuurprijs.

Drs. Ton van de Wijngaard 
streektaalfunctionaris
T. 0475 399 280
E. tonvandewijngaard@hklimburg.nl / streektaal@hklimburg.nl

Bezoekadres:
Huis voor de Kunsten Limburg
Steegstraat 5
6041 EA Roermond

Postadres:
Huis voor de Kunsten Limburg
Postbus 203
6040 AE Roermond

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies.